Komercinis bankas

Finansų įstaiga, kuri verčiasi indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimu ir skolinimu, taip pat užsiima kita įstatymų nustatyta veikla: suteikia finansinį laidavimą, garantijas ir kitus laidavimo įsipareigojimus, išleidžia mokėjimo dokumentus (čekius, akredityvus, vekselius ir kt.) ir su jais atlieka operacijas, perka ir parduoda tauriuosius metalus, teikia konsultacijas bankų veiklos, finansų ir kliento investicijų tvarkymo klausimais, priima saugoti iš klientų vertybes, nuomoja banko saugykloje seifų kameras vertybėms ir dokumentams saugoti, atlieka operacijas su vertybiniais popieriais (akcijomis, obligacijomis ir pan.), operacijas užsienio valiuta.

Dalintis e.paštu
Siuntimas e. paštu
* - privalomi laukeliai
UŽSISAKYKITE „PINIGŲ BITĖS“ NAUJIENLAIŠKĮ