Žodynėlis

Akcinės bendrovės išleidžiamas nuosavybės vertybinis popierius, pažymintis akcijos turėtojo nuosavybės dalį bendrovės kapitale ir patvirtinantis tokias jo teises:

Pirminio akcijų išleidimo metu akcinės bendrovės steigėjų nustatyta vienos akcijos vertė. Akcijų nominaliosios vertės ir išleistų akcijų skaičiaus sandauga sudaro bendrovės įstatinį kapitalą. Akcijos nominalioji vertė nebūtinai sutampa su akcijos rinkos kaina. Akcininkams nusprendus, akcijos nominalioji vertė gali būti keičiama.  

Grupės svarbiausių bendrovių akcijų kainų vidurkis. Tai priemonė, parodanti bendrą akcijų kainų lygį ir tų kainų kitimo tendencijas tam tikroje akcijų rinkoje arba grupėje. Ši priemonė leidžia investuotojams įvertinti akcijų rinkos būklę. 

Tai vienam savininkui priklausanti bendrovės akcijų dalis, paprastai – 1/10 ar daugiau visų bendrovės akcijų. 

UŽSISAKYKITE „PINIGŲ BITĖS“ NAUJIENLAIŠKĮ